EconomiaEspai socialistaPortada

Ann Pettifor: El camí neoliberal cap a l’autocràcia

pettiforEls entusiastes de la globalització financera i comercial han predominat durant molt de temps. Se’ls pot trobar en el món acadèmic, en el Banc Mundial i el FMI, i en les tresoreries dels governs. Estan ben representats en els partits polítics occidentals, tant de dreta com d’esquerra. Han advocat per ‘més globalització’ en tots els països on l’economia és ensenyada pels economistes del “main stream“; i on l’endeutament extern ha garantit als economistes del Banc Mundial i del FMI economistes poder sobre la formulació de polítiques de nacions sobiranes. El suport a la “globalització” ha estat àmpliament seguit per gran part del públic, ja que es percep com una creixent interconnexió internacional. En una recent enquesta realitzada per Lord Ashcroft a Gran Bretanya, el 40% va veure la globalització com “una força benèfica“, mentre que al voltant d’un terç pensava que era una “arma de doble tall” (els partidaris de seguir a la UE eren en general els més positius).

Però la globalització tal com és entesa àmpliament  pels polítics, els economistes acadèmics, responsables polítics i el públic no ha aconseguit complir les promeses fetes pels seus defensors. Més encara: tal com Karl Polanyi va predir en el seu llibre La gran transformació, és el fracàs de la globalització a l’hora de complir les seves promeses el que està impulsant l’auge dels nacionalismes i del proteccionisme a tot el món.

Falsa esperança

Els defensors de la globalització, com David Dollar i Charles Calomiris, sovint suggereixen alguns dels següents punts com les seves probables conseqüències:

  • Els mercats oberts serien de gran ajuda per a les economies.
  • Els nivells de vida pujarien “pels treballadors d’ingressos baixos i elevats per igual
  • La pobresa cauria a tot arreu.
  • Les desigualtats es reduirien. No hi hauria “cap relació sistemàtica entre qualsevol mesura de globalització i els canvis en la desigualtat de les llars.
  • La desocupació cauria a tot el món, perquè el ‘mercat lliure‘ assigna el treball de manera eficient. Com  que els economistes pro-globalització assumeixen que la gent és perfectament racionals i els mercats són perfectament eficients, la desocupació seria voluntària.
  • La productivitat s’incrementaria. Les empreses exposades a la competència estrangera no tindrien més remei que o bé ser més productives o apagar. A mesura que baixessin les barreres comercials, les indústries es racionalitzarien, millorarien, i serien més eficients.
  • No hi hauria cap violació de la sobirania de les nacions.

L’era de la “gran moderació” – un període de calma relativa  després de la volatilitat de la Gran Inflació dels 70 – s’esperava que durés indefinidament. Era evident que els mercats financers estaven funcionant sense problemes i es mostraven “eficients” en l’assignació de recursos. El “problema central de la depressió –  prevenció ha estat resolt“, va dir Robert Lucas, de la Universitat de Chicago en el seu discurs presidencial de 2003 a l’American Economic Association. Els mercats financers ja no eren “casinos” que es dedicaven a l’especulació imprudent. Tan eficients eren que el professor i guanyador del remi Nobel  Eugene Fama de la Universitat de Chicago va ser capaç de reclamar que “els preus en els mercats financers tenen exactament el seu valor intrínsec, donada tota la informació a disposició del públic.”

Per sobre de tot, els defensors de la globalització, amb Hayek a l’avantguarda, argumentaven que una major expansió de l’Estat era perjudicial, i podria conduir a l’autoritarisme.

Però hi havia més promeses populistes. Els polítics que implementaven les polítiques de privatització  prometien

  • el mercat asseguraria la provisió de salut a preus assequibles.
  • L'”habitatge social’” proveït per l’Estat ja no era necessari: la mà invisible del mercat s’asseguraria que tothom tingui un sostre sobre el seu cap, i es pugui permetre el luxe de comprar o llogar.
  • el mercat ajudaria a una gamma més àmplia de joves a accedir a l’educació superior a preus assequibles.

Etcètera. L’única promesa que no va ser feta de manera explícita va ser que el deute privat i públic seria sostenible. De fet, l’amenaça d’augment del deute no va ser un tema de debat públic fins que la crisi del deute va esclatar a la perifèria de l’economia mundial – a Àfrica, Amèrica Llatina i parts d’Àsia – en els anys 80 i 90.

De totes aquestes promeses, la que els defensors de la globalització proclamen amb més força és la caiguda de  la pobresa a tot el món. Però, de fet, la disminució de la pobresa absoluta és part d’una tendència més llarga que ha estat traçada a partir de 1820, segons dades del Banc Mundial. I gran part d’aquesta caiguda no es deu a l’obertura dels mercats globals, sinó als avenços científics i especialment mèdics. De fet, el nombre de persones que viuen amb menys de 1 $ al dia van caure més ràpidament entre 1950 i 1970. Durant l’era “keynesiana“, la pobresa absoluta (mesurada en US $) va caure tan ràpidament com en l’era neoliberal.

Per posar un altre exemple, sota el comunisme, l’esperança de vida va augmentar en termes generals tant com ho va fer sota el capitalisme de l’era pre-globalització. Deixant de banda i malgrat la desastrosa Gran Fam de la Xina, l’esperança de vida va augmentar de 44 anys el 1950 a 65 anys el 1970 – molt abans que Deng Xiaobing prengués el poder el 1978. A Rússia l’esperança de vida també va augmentar de manera constant fins després del final de l’administració de Khrusxov. Es va estancar en l’era de Bréjnev, i després es va ensorrar el 1991 com a resultat directe de la ‘liberalització‘ econòmica i la ‘teràpia de xoc‘.

“Muntanyes de deute”

L’era de la globalització financera ha estat una era en gran part alimentada pel carboni (petroli i carbó) – com havia estat el cas durant més d’un segle. No obstant això, a diferència de l’era de Bretton Woods, la globalització financera desregulada després de 1970 es va construir sobre muntanyes de deute privat i públic. El primer – el deute privat – va portar a crisis financeres recurrents, i el segon – el deute públic – va créixer mentre s’afeblia  l’activitat del sector privat, i queien els ingressos fiscals. Les conseqüències d’aquests recurrents crisis financeres en les economies “avançades” van incloure l'”austeritat“, la remoció de la protecció laboral, l’augment dels costos d’habitatge i educació, el retorn de les pressions deflacionàries, l’atur elevat, la caiguda dels salaris reals, la baixa productivitat i la creixent desigualtat.

Aquestes crisis han provocat un augment de la inseguretat i un canvi social i econòmic massa ràpid, així com la major crisi financera i econòmica des de 1929 (que també fou un producte dels excessos de la ideologia del “laissez-faire“). Més àmpliament, les inseguretats i dislocacions generades per la globalització financera han portat a buscar la “protecció” d’un home fort (per exemple els presidents Trump, Duterte a les Filipines, Modi a l’Índia, Erdogan a Turquia, Putin a Rússia). No és que això preocupa els partidaris extrems del laissez-faire : recordem com Hayek donà suport al dictador assassí Pinochet a Xile per la seva brutal imposició de la “reforma” desreguladora.

I així, contràriament a les expectatives de Hayek, la globalització financera ha demostrat que és el fonamentalisme de mercat, no l’Estat regulador, el que ha portat el món a una era d’autoritarisme i totalitarisme – als EUA, Europa de l’Est, Índia i Xina.

Al Regne Unit, els salaris mitjans reals són avui més baixos que el 2008, no més alts del que eren el 2005, i en general ens hem de remuntar a l’època victoriana per a trobar un període tan dur d’estancament. Als EUA, la situació ha estat encara més severa per a un gran nombre de treballadors. Els salaris anuals mitjans en el període de Bretton Woods, va augmentar de manera constant fins just després de 1970. A continuació, durant tota l’era de la “globalització” o desregulació financera, els salaris reals masculins  s’han estancat.

Tot això, sostinc, explica el sorgiment de Donald Trump. És una explicació, no una defensa del seu autoritarisme o del proteccionisme irracional de la seva administració.
Prosperitat en un món pre-globalitzat

Les tres dècades que van precedir a la globalització van ser dècades en què els governs gestionaven els fluxos de capital a través de les fronteres. El resultat va ser resumit per Barry Eichengreen i Peter Lindert, historiadors ben coneguts del sector financer, com “una edat d’or de tranquil·litat en els mercats internacionals de capital, un compliment de la benedicció ‘Que visqueu en temps avorrits’ … Les suspensions de pagaments de països les crisis de liquiditat  van ser relativament rares “.

L’ocupació va augmentar a tot arreu. Els polítics i els economistes es preocupaven per l’atur, i treballaven per reduir-lo. La desigualtat i la distribució dels ingressos es van reduir. La productivitat va augmentar. La demanda era forta. El deute públic es va reduir. Hi va haver una tendència a la reducció de les persones que vivien en la pobresa absoluta. L’augment anual mitjà del PIB mundial – l’expansió de l’activitat econòmica – va ser més gran en el període 1952-1975 que en el període  de 1975 fins ara, tot i que l’expansió de l’activitat econòmica va ser una mica més ràpida en les economies avançades.

Si bé la globalització – o la liberalització financera – no ha mort, és cada vegada més impopular. Per desgràcia, la ira i la preocupació públiques se centren en els resultats tangibles  – els  fluxos desregulats, del capital, el comerç i el treball, i no en els intangibles, invisibles i irresponsables finances globals. Els defensors de la globalització, així com els seus oponents segueixen cridant l’atenció sobre els fluxos del comerç i el treball, desviant així l’atenció del que és el major causant de la inestabilitat i la inseguretat: la financiarització de l’economia mundial – quan els bancs i el sector financer dominen i distorsionen l’economia real – la dels llocs de treball, la inversió i la producció. Això es produeix retirant el finançament disponible per a l’economia real, dedicant-la a l’especulació i el risc, fent diners de diners en lloc d’invertir en l’activitat productiva sostenible que crea llocs de treball,  salaris i beneficis. En resum, el sector financer s’ha convertit en l’amo, no el servidor de l’economia real.

Fins que el públic no entengui que és imprescindible  gestionar els fluxos de capital; per dur el capital off-shore de tornada a terra i amb això restaurar, per exemple, el control democràtic sobre la tributació de les corporacions globals, l’enfocament proteccionista sobre els immigrants i els acords comercials seguirà sent dominant. I seguiran sent poderosos els líders autoritaris que pretenen que poden manejar ambdues coses.

International Politics and Society

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code:

Entrades relacionades

Back to top button