- Notes de Brussel·les - https://www.noucicle.org/obiols -

The Big Question

Posted By Raimon Obiols On 27 April 2007 @ 11:00 In General,Món,Socialisme | 1 Comment

Dreta” i “esquerra” han definit el segle XX: “What’s Next?”, què ve a continuació? La revista britànica Prospect ha fet (mig en broma, mig seriosament) aquesta pregunta a un centenar d’intel·lectuals de l’àrea anglòfona. Si els conceptes contraposats dreta/esquerra han definit l’horitzó polític i cultural del segle passat, ens serviran en el futur per comprendre un món que es transforma de manera ràpida i inèdita? La tònica general de les respostes és, d’una banda, mostrar un pessimisme generalitzat de cara a l’avenir. La majoria dels qui responen opinen que el futur serà pitjor que el present. De l’altra, hi ha una certa confusió cacofònica. Amb tots els seus límits i errors, la contraposició “dreta” vs. “esquerra” tenia una funció esclaridora, en la mesura que identifica posicions i intentava interpretar-les d’una manera general. Ara, en aquest centenar de respostes, apareixen intents de definició de noves contraposicions: “cosmopolites” vs. “patriotes“, “posthumanistes” vs. “vells humanistes“, “incompetents” vs. “reformistes“, “universalistes liberals” vs. “comunitaristes“, “oberts” vs. “tancats“, “liberalisme” vs. “totalitarisme“, “globalistes” vs. “nacionalistes“, i un llargíssim etcètera. Totes elles suggestives, però probablement limitades o parcials: en el fons, la majoria dels enquestats admet, explícitament o implícita, que la vella dicotomia dreta/esquerra segueix essent vàlida, o útil per interpretar la realitat: “és una il·lusió de moda suposar que la distinció esquerra/dreta és obsoleta“, diu per exemple Anthony Dworkin). Però que cal afegir-hi nous elements si pretenem comprendre els processos actuals.

L’historiador Eric Hobsbawm és potser el més clar a l’hora de resumir el que està passant: la distinció esquerra / dreta seguirà essent central en una època que veu créixer la separació entre “els que tenen” i “els que no tenen” (“haves” and “have-nots“), “però el perill d’avui és que aquest combat sigui subsumit en les mobilitzacions irracionalistes de caràcter ètnic, religiós o o d’altres identitats de grup“. La gran qüestió, segons Hobsbawm, és si al llarg del segle XXI, la contraposició esquerra/dreta entre els “have” i els “have-not” podrà desenvolupar-se dins els esquemes de la tradició racionalista, secularista i civil o quedarà, com diu, “subsumida en l”irracionalisme“.

Raimon Obiols


1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "The Big Question"

#1 Comment By Jose On 30 April 2007 @ 15:59

Sembla que el Neoliberalisme és l’únic camí encertat i racional, ara bé, cada dia és més clar que només podem continuar avançant amb polítiques socials clarament definides. Davant d’aquesta dualitat, l’Esquerra i la Dreta són més vives que mai, tot i els esforços per descafeïnar la política i donar llum verda al Totalitarisme Capitalista.


Article printed from Notes de Brussel·les: https://www.noucicle.org/obiols

URL to article: https://www.noucicle.org/obiols/?p=11