- Notes de Brussel·les - http://www.noucicle.org/obiols -

El « Tractat sobre el funcionament de la Unió » : què canvia, què es manté

Posted By Raimon Obiols On 23 June 2007 @ 12:51 In General,Parlament europeu,Politica europea | No Comments

Es van coneixent els continguts de l´acord d’aquesta nit en el Consell europeu, que donarà lloc al nou Tractat. Aquest prendrà el nom de Tractat sobre el funcionament de la Unió . Heus ací una llista de què desapareix, què es manté, què canvia i què s’introdueix de nou.

Què desapareix, en relació al text del projecte de Constitució :

 • El terme Constitució.
 • La referència als símbols : bandera, himne, divisa (Unió en la diversitat) i la menció La moneda de la unió és l´euro.
 • La part III del tractat constitucional, que fixava les polítiques i el funcionament de la Unió. En aquest aspecte els tractats anteriors (que el Tractat constitucional havia de reemplaçar) segueixen vigents.

Què es manté :

 • Les principals innovacions institucionals : presidència estable de la Unió, composició reduïda de la Comissió, un ministre d´afers exteriors amb un altre nom (alt representant) però amb les funcions previstes a la Constitució.
 • L’extensió dels àmbits votats per majoria qualificada, en particular en cooperació judicial i policial.
 • Augment dels poders del PE, col.legislador amb el Consell en aquests àmbits.
 • La delimitatió de competències entre la Unió i els estats membres : la unió duanera, el comerç, la concurrència, la política monetària són competències exclusives de la Unió. La política social, el mercat interior, la energia, la recerca, són competències compartides amb els estats.
 • La personalitat jurídica única de la Unió, i la fusió dels tres pilars, que separaven les polítiques comunitàries (1er pilar), la política exterior i de seguretat comuna (PESC, 2ón pilar) i la cooperació judicial i policial (3er pilar). A demanda del Regne Unit i França, però, s´afirma el caràcter intergovernamental de la PESC.
 • El dret d´iniciativa ciutadana, que permetrà que, a demanda d´un milió de ciutadans/es, la Comissió hagi de sometre una proposició.

Què es manté, però amb canvis :

 • La Carta de drets fonamentals no es reprodueix en la seva integritat. Però serà objecte d´una referència expressa que li donarà un caràcter jurídic vinculant. Gran Bretanya queda exempta de la seva aplicació.
 • A demanda de Gran Bretanya, no hi ha una referència expressa a la primacia del dret europeu sobre el dret nacional, però es fa una declaració que remet a la jurisprudència del Tribunal de justícia.
 • La regla de doble majoria ( 55% dels estats, 65% de la població) s´ajorna del 2009 al 2014 a demanda de Polònia. A més, de 2014 a 2017, un país podrà demanar que es voto segons les regles del Tractat de Niça.
 • Es reforça el paper dels parlaments dels estats membres : la Comissió haurà de justificqr unq decissió si és contestada per la majoria simple dels vots atribuïts als parlaments dels estats membres.

Què s´introdueix de nou :

 • Un protocol sobre els serveis públics, a demanda dels Països Baixos amb el support d´altres governs, que subratlla la importància dels serveis d´interès general i esmenta el paper essencial i el gran marge de maniobra de les autoritats nacionals, regionals i locals.
 • A demanda del govern francès, es diu que la Unió contribueix a la protecció dels seus ciutadans i en canvi s´esborra una referència a la concurrència luire i no falsejada.


Article printed from Notes de Brussel·les: http://www.noucicle.org/obiols

URL to article: http://www.noucicle.org/obiols/?p=62