- Notes de Brussel·les - http://www.noucicle.org/obiols -

Socialistes i mercat

Posted By Raimon Obiols On 14 January 2008 @ 18:07 In General,Món,Socialisme | 3 Comments

La dreta acostuma a dir que els partits socialistes i socialdemòcrates, per tal de “modernitzar-se“, han d´ “assumir el mercat“. Si fós honest, cosa que dubto, seria un plantejament ridícul. La qüestió no és si s´està a favor o en contra del mercat, sinó si s´accepta o no que l´únic mecanisme de regulació de les nostres societats siguin els mercats autorregulats. Fa milennis que els humans han acceptat la llei de la gravetat però, per sort, no l’han considerat com la última paraula: han fet cases, ponts i avions “contra” la llei de la gravetat; l’han governat…

Lionel Jospin va proclamar, en un moment donat, que els socialistes deien “Sí a l´economia de mercat i no a la societat de mercat“. És una fòrmula simple, que va fer fortuna. Com a declaració d´intencions, molts l’han fet seva. En les seves concrecions, la qüestió no és simple i requereix tal vegada plantejaments més complexos. De fet, no li mancava raó a Karl Polanyi, l´autor de “La gran transformació” (que tant sovint cita José Luís López Bulla), quan deia que “una economia de mercat només pot funcionar en una societat de mercat“. Es referia, naturalment, al model d´economia de mercat que després han teoritzat radicalment els neoliberals: una economia en la que el mercat, i només el mercat, s´autorregula sense interferència.

No es tracta de qüestionar el paper irreemplaçable del mercat. Es tracta de constatar que, de fet, només una minoria accepta, per interès o per ideologia, el principi d´una economia en la que el mercat autorregulat s´imposa, sense normes ni regulacions, als éssers humans, al treball, a la cultura, a la salut, al conjunt de les relacions humanes, a tota la vida social, a la natura, a les generacions futures…

En aquest sentit, un elemental sentit de l´equilibri i de la raó porta a la conclusió que no son els socialistes i l´esquerra els qui han de donar proves de “modernització” abjurant de tota “reticència” envers l’economia de mercat. Pel contrari, després d´unes dècades en les que els mercats desregulats han estès de manera tan absoluta el seu domini (amb conseqüències prou conegudes en termes de desigualtats, inestabilitat, desequilibris socials i ambientals), em sembla que son més aviat els panegiristes neoliberals els que hauríen de donar explicacions sobre les conseqüències socials i morals dels seus plantejaments doctrinaris.

Allò que està de manera creixent a l´ordre del dia és l´afirmació que son els homes i les dones els qui tenen dret a fer la seva pròpia història. Que han de tenir en compte, naturalment, les forces i mecanismes econòmics i naturals, però que no s´hi han de subordinar acríticament i d´una manera fatalista, com si de mítiques forces sobrenaturals es tractés. I que, a partir d´aquest realisme, tenen la capacitat de canviar la realitat en un sentit racional i raonable, just i positiu.

Les explicacions les han de donar els qui, per interès o per doctrinarisme, redueixen la societat i l´ésser humà a la condició de variables dependents del mercat.

Els socialistes afirmem la posició de la gran majoria: l´economia de mercat ha de ser equilibrada a favor de la solidaritat social, la sostenibilitat ambiental, la integritat i dignitat de les persones, la valoració dels béns públics i de la qualitat de vida, la primacia de la política democràtica com a instrument de decisió i implementació de les opcions col·lectives. Els reptes que avui es plantegen no consisteixen a entomar més dosis de mercat; son els de fer viure les institucions col·lectives democràtiques, els béns públics i la cohesió social, en el nou terreny històric marcat per la globalització i les noves conquestes tecnològiques.


3 Comments (Open | Close)

3 Comments To "Socialistes i mercat"

#1 Comment By Nicola On 15 January 2008 @ 15:03

No hay una economía de mercado, hay una economía de estados, mercados, empresas y personas; unos instrumentos que lo conectan todo: los contratos y las leyes y unas función que los configuran: la democracia y la negociación.

¿Qué dice la izquierda a esto?

#2 Pingback By Els pronòstics de Lluis Foix | Notes de Brussel·les On 5 March 2008 @ 13:31

[...] i de superació del capitalisme i de manera recurrent s’interroga als socialistes sobre la seva acceptació del mercat. En canvi, són  paradoxalment els “insiders” del capitalisme, els millors coneixedors [...]

#3 Pingback By Los pronósticos de Lluis Foix | Notas de Bruselas On 5 March 2008 @ 18:55

[...] y de manera recurrente los socialistas son interrogados y tienen que dar explicaciones sobre su aceptación del mercado. En cambio, paradójicamente, los “insiders” del capitalismo, los mejores conocedores [...]


Article printed from Notes de Brussel·les: http://www.noucicle.org/obiols

URL to article: http://www.noucicle.org/obiols/?p=196