Nou Cicle

Laia Bonet: Responsabilitat política

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

El Saló del Tinell s’està posant al dia. L’edifici ha estat sotmès a la neteja i rehabilitació de la façana i a un reforçament d’algun dels seus contraforts. De Palau Reial Major de Pere el Cerimoniós a Reial Audiència i seu de la Inquisició fins a convent de les monges clarisses, el palau resta fixat en la memòria recent de moltes persones com el lloc on s’assolí un acord polític, el que serví de base al Govern catalanista i d’esquerres per fer efectiva l’alternança política per primera vegada des de la recuperació de les institu­cions catalanes. Perquè el pacte fos possible, totes les forces polítiques que hi donaven suport havien cedit, i totes hi havien guanyat. En aquell i en tots els pactes assumits des de la responsabilitat política.

La política ha quedat molt devaluada en la percepció de bona part de la ciutadania. I un dels efectes d’aquesta devaluació (si no una de les causes) és la deformació del concepte de responsabilitat política. La responsabilitat política comporta assumir les pròpies limitacions i considerar no només els interessos propis sinó els del conjunt de la ciutadania a qui representa la institució des de la qual es governa. La pràctica de la política, tota, però sobretot la institucional, no és compatible amb escenaris òptims en què hom pot prendre la decisió que creu més encertada d’acord amb el seu interès o en el d’aquells que conformen exclusivament la seva base electoral.

Actualment es troben paralitzats tant al Parlament de Catalunya com a les Corts Generals els pressupostos respectius. Ni el Govern de l’Estat ni el de la Generalitat disposen de la majoria necessària per aprovar-los. En aquesta situació, o els governs s’avenen a negociar llurs propostes amb altres actors polítics que representen legítimament altres projectes polítics o assumeixen la no adopció de les mesures corresponents, la inestabilitat que se’n deriva i, sobretot, les seves conseqüències. I és que no només les decisions que es prenen generen impactes en tota la ciutadania, ­sinó també aquelles que es decideix de no prendre.

Malgrat tot, s’han sentit alguns discursos en sentit contrari, cridant a una suposada actitud de responsa­bilitat política per defensar la no nego­ciació, i per tant la no cessió en les posicions pròpies, tot i que això comporti el fracàs dels pressupostos. I fins i tot quan aquests poden suposar millores substancials per imple­mentar polítiques, que d’altra banda no hi ha obstacle a reconèixer com a més encertades que les de governs ­anteriors.

Aprovar els pressupostos, aquí i allà, amb cessions a banda i banda fruit de la negociació no significa ­trair ni renunciar a les pròpies po­­si­cions. És tan sols assumir, avui, la ­responsabilitat política d’avançar un pas, per petit que sigui, cap a la solució de problemes enquistats de fa massa temps.

La Vanguardia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code: