Portada

Catalunya arribarà als 8 milions d’habitants l’any 2021

 poblacióCatalunya arribarà als 8 milions d’habitants l’any 2021 fruit de les contribucions tant de la migració com del creixement vegetatiu. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la població continuarà creixent però a un ritme més baix que el registrat en el darrer decenni. L’evolució futura de la població catalana es caracteritzarà pel progressiu envelliment i per una redistribució territorial més enllà de l’Àmbit Metropolità. Els territoris que creixeran més en termes relatius són el Camp de Tarragona, les Comarques Gironines i les Comarques Centrals.
L’Idescat presenta les projeccions de població 2021–2041 (base 2008), que són una actualització de les anteriors projeccions de població 2015–2030 (base 2002). La piràmide de partida de les noves projeccions és la població postcensal estimada a 1 de gener del 2008, calculada a partir de la informació del Cens del 2001. La data de referència de les poblacions projectades és l’1 de gener de cada any. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona. L’horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2041, mentre que per a les projeccions territorials és el 2021.

S’ofereix un escenari de referència, l’escenari mitjà, que pretén reflectir l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura demogràfica a Catalunya, a partir de tota la informació demogràfica disponible. Hi ha també dos escenaris alternatius, els escenaris alt i baix, que permeten avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur.

Els resultats detallats de les poblacions projectades per edat simple i sexe, així com els components del creixement demogràfic projectat, es poden consultar al Banc d’estadístiques de municipis i comarques. La publicació Projeccions de població 2021–2041 (base 2008). Principals resultats (en PDF) presenta un breu resum de la metodologia i les hipòtesis que s’han fet servir per a la projecció i els principals resultats. També s’ofereixen dades resumides de Catalunya a l’apartat Demografia i qualitat de vida i als Indicadors de la Unió Europea.


Document relacionat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code:

Entrades relacionades

Back to top button