Portada

Carles Rivas: La LOMCE i els canvis en la Formació Professional

fpJa sabeu que s’ha aprovat la LOMCE, i pel que fa a la Formació Professional, i segons el calendari de desplegament de la mateixa, sembla que el proper curs 2014-15 tindrem la substitució progressiva dels actuals Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPIs) per la Formació Professional Bàsica (FPB), de 2 anys de durada i per alumnat amb 15 anys d’edat; també, i pel que respecta a l’accés als cicles formatius de Grau Superior, sembla que desapareix el curs de formació específica per a l’accés als citats estudis (curs també conegut com a CAS). Crec que és necessari el manteniment de la oferta formativa actual pel que fa a les diferents vies de accés i admissió a aquests estudis, tal i com passa ara i amb la LOMCE, en els estudis de Grau Mitjà.

Els cicles de Formació Professional Bàsica substituiran progressivament els Programes de Qualificació Professional Inicial. El primer curs dels cicles de FPB s’implantarà en el curs escolar 2014-2015, curs en el qual es suprimirà la oferta de mòduls obligatoris dels PQPIs; durant aquest curs, els alumnes que superin els mòduls de caràcter voluntari obtindran el títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria (ESO). El segon curs dels cicles de FPB s’implantarà en el curs escolar 2015-2016.

Tot això queda recollit en la LOMCE i es desenvolupa en el “Proyecto de real decreto por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos y se fijan sus currículos básicos (12/12/2013)”.

Tornant al punt inicial, i pel que fa a l’article 41 de la LOMCE -sobre les condicions d’accés i admissió als cicles de Formació Professional de la Llei 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)-, no es fa referència a aquesta possibilitat, citada anteriorment, de seguir impartint el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de Grau Superior (CAS), ja que la Llei està aprovada sense aquest text (que sí consta en l’apartat 41.2.c), sobre l’accés a cicles formatius de Grau Mitjà):

Articulo 41.3.c) Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa, y tener 19 años cumplidos en el año de finalización del curso. Las materias del curso y sus características básicas serán reguladas por el Gobierno.

Així, crec que hem de treballar per tal que s’aprovi la normativa necessària, potser en el Parlament de Catalunya, i en aquest sentit, hem d’aconseguir mantenir l’actual oferta formativa pel que fa a aquests estudis, ja que la desaparició del curs CAS pot afectar a uns 6000 alumnes en tota Catalunya, i  tanmateix, pot significar la eliminació de centenars de grups que realitzen aquest curs en els diferents centres de formació d’Adults e Instituts. També, pot significar supressió de professorat, en veure disminuïda la oferta formativa en aquells centres que actualment realitzen el CAS.

Ja tenim la LOMCE, i aquests són alguns dels canvis més significatius pel proper curs 2014-15, i pel que fa a la Formació Professional.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code:

Entrades relacionades

Back to top button