EconomiaEuropaPortada

Anne Rodier i Adrien Tricornot: El treball sense el creixement

atur“Si França arribés un dia al llindar dels 500.000 aturats, seria la revolució”, va declarar el 1967, el primer ministre, Georges Pompidou. El creixement era llavors del 4,9% del producte interior brut. El 1993, amb un -0,7% del PIB i més de 3 milions de desocupats, el president François Mitterrand va afirmar “contra la desocupació, ho hem provat tot.”

Això no va impedir que el seu successor socialista François Hollande li prengués la paraula en contra per dir que no, “que no s’ha intentat tot”. I així ha anunciat durant l’estiu del 2013 una propera inversió de la corba d’atur, tot i la previsió de creixement entre el 0,1% i el 0,2%. En altres paraules, estima possible la creació de llocs de treball en absència de creixement.

No és fàcil.  Donat que una comparació de llarga durada sobre el creixement del PIB i la desocupació certifica el vincle entre aquests dos indicadors claus. Del 2000 al 2010, el creixement del PIB és, de mitjana, d’1,5 % i la  desocupació fa de mitjana un 8,5%. Del 2010 al 2011, vam passar a un creixement del 0,5% i del 9,5% de desocupació: hi ha doncs causalitat. No obstant això, si el creixement és, sens dubte, una condició per a la millora de l’ocupació, altres factors hi intervenen i expliquen les diferències existents entre els països i en el temps.

Gràfic de la taxa del creixement comparat amb el PIB

“Si l’enllaç comptable entre el creixement i l’ocupació continua sent vàlid, la crisi de 2008 va posar de manifest que aquest vincle no és rígid. La caiguda de l’ocupació va ser molt modesta en comparació amb la magnitud de la disminució del creixement”, afirma Yannick L’Horty, professor d’Economia a la Universitat de Paris-Est. De fet, en el tercer trimestre del 2013, el saldo de la quantitat de llocs de treball assalariats destruïts en cinc anys va ser de “només” 300.000 davant dels 500.000 entre 1991 i 1993, en el context d’una crisi menys severa. La tempesta era més forta, i no obstant això, aparentment va tenir menys víctimes.

EL TREBALL PARTIT I ATOMITZAT

No obstant això, no hi ha hagut cap miracle. Si, des de l’any 2008, el nombre de pèrdues de llocs de treball ha estat relativament limitat, “són, altres factors com els menors guanys de productivitat o les formes de divisió del treball que han servit com a amortitzadors de la crisi”, diu L’Horty. Això es va reflectir en l’augment simultani de l’atur parcial i el treball a temps parcial. Això representava “gairebé una cinquena part de l’ocupació [ 4,5 milions de persones ]”, fins a un punt percentual en dos anys, diu l’Informe “Treball a temps parcial” del Consell econòmic, social i ambiental (CESE), que serà publicat el dilluns, 25 de novembre.

Gràfic de l’evolució del treball a temps parcial a França

No obstant això, per mantenir-ne la quantitat, la qualitat de l’ocupació s’ha degradat. “L’ajust a la crisi, que implica una reducció d’hores, ha donat com a resultat un petit augment en els llindars de treball, especialment en els dels serveis. El nombre de contractes de treball reduïts van creixent amb força”, va dir l’economista Françoise Milewski, ponent de l’estudi del CESE, a l’Observatori francès de conjuntures econòmiques.

Avui, un de cada quatre treballa a temps parcial amb menys de 24 hores setmanals, repartides en cinc dies. Precarietat, que sovint s’instal·la en el temps. “Més de tres quartes parts dels treballadors a temps parcial tenen un contracte fix”, diu l’informe.

Aquests contractes a temps parcial indefinits no poden ser considerats com una font d’ocupació: “Aquest és un mitjà purament comptable d’expansió de l’ocupació en una lògica del curt termini, explica Milewski. Redueix la desocupació en la categoria A, és a dir, a temps complet, sense canviar els ingressos totals. Així que no fa res per fomentar el creixement.”

Per la desocupació parcial, els dispositius francesos semblen poc competitius per convèncer i ajudar les petites i mitjanes empreses per mantenir als seus empleats en bones condicions en cas de reducció d’activitat. Al contrari del “kurzarbeit” negociat el 2009 pels sindicats alemanys, o el sistema canadenc que es basa en un senzill formulari de dues pàgines!

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Davant la falta de creixement, no existeix l’elecció entre la destrucció i la degradació de la feina? No necessàriament. “En lloc de dir que el creixement tornarà i crearà llocs de treball, hem de revertir la proposta”, suggereix Peter Larrouturou, economista i president del col·lectiu Roosevelt 2012. “El tema fonamental és l’enorme augment de la productivitat des de la invenció de la informàtica i la democratització de l’educació superior”, analitza.

Als Estats Units, la disminució de la taxa d’atur no satisfà plenament la Reserva Federal dels EUA, que nota una caiguda en la taxa d’activitat, que s’ha reduït al 63,1% de la població en edat de treballar, una pèrdua de quatre punts des del 2000. Molts aturats, descoratjats, han abandonat i surten de les estadístiques. El debat sobre un repartiment més just de la mà d’obra també ha estat recentment rellançat per Robert Reich, exsecretari de Treball durant el govern de Clinton des del 1992 fins al 1997.

També a Europa, la jornada completa en la indústria ja no és el model central. Si es compten tots els petits treballs de menys de deu hores, la setmana laboral mitjana va caure a 30,3 hores de mitjana a Alemanya, d’acord amb l’Oficina Internacional del Treball, en contra de les 35 hores a França, on els temps parcials són menys propensos i més llargs.

Alguns estan considerant un intercanvi negociat i adaptat – per exemple, sobre la durada de la vida – per evitar l’embolic d’atur i de  petits treballs per a un nombre creixent de persones. “A França, 400 empreses ja han passat a quatre dies usant la llei Robien. Un moviment general vers la setmana de quatre dies que podria crear 1,6 milions de llocs de treball”, argumenta Larrouturou, qui en va ser l’inspirador. Però reobrir el dossier després de les lleis Aubry de les 35 hores segueix sent un camp de mines: el tema ha d’articular-se amb la competència fiscal i social dins d’Europa, l’organització del treball…

GRANS TREBALLS I ECOLOGIA

A més de la reducció del temps de treball, els economistes avancen altres pistes – per millorar l’ocupació sense el creixement. Les nombroses configuracions geogràfiques i altres bloquejos impedeixen la trobada dels ocupadors i demandants d’ocupació. “L’anunci del Govern d’una política per a la ciutat de Marsella és una bona notícia per al treball, afirma L’Horty. Així com el projecte del Gran Paris Express que, per extensió de les línies de transport  posarà a disposició determinats llocs de treball”, com els que estan a la perifèria de l’Illa de França.

“Aquest nou acord podria millorar l’adequació de l’oferta i la demanda de mà d’obra i reduir la desocupació a llarg termini; representa de 15.000 a 20.000 llocs de treball per a any d’aquí al 2025,” ha calculat. I això és un mecanisme que no és dependent del creixement! “L’aixecament de tots els obstacles locals combinats – habitatge, transport, discriminació – tindria un impacte en l’ocupació lluny de ser insignificant”, diu.

Per finançar la transició energètica i crear llocs de treball, els mecanismes proposats per al finançament europeu a llarg termini han estat avançats per la Fundació per a la Naturalesa i l’Home de Nicolas Hulot. Per a això seria necessari un acord europeu, que ja ha estat esbossat a través d’iniciatives com ara els projectes dels eurobons (obligacions destinades a finançar projectes d’infraestructura).

El sociòleg Dominique Meda va més enllà, i suggereix d’inscriure’s “en un escenari on el creixement no tornarà” i revertir les prioritats per recol·locar l’ocupació al seu lloc: “Satisfer les necessitats bàsiques de les poblacions ( … ) amb l’objectiu, no ja d’augmentar la productivitat ( … ) sinó de guanyar en la sostenibilitat i la qualitat dels béns i serveis produïts”. Aquesta idea que es desenvolupa en el seu últim assaig “La mística del creixement” (Flammarion, 272 pàgines, 17 euros) es refereix a les teories de l’economista John Gadrey, que va participar en el treball de Joseph Stiglitz sobre una altra mesura de la riquesa.

L’expansió de l’agricultura ecològica, l’aïllament d’edificis, el desenvolupament del transport, seran, segons ell, els creadors de 4 milions de llocs de treball en els propers anys: 150.000 en l’agricultura, 700.000 en energia, 500.000 en el transport i el comerç, de 1,5 milions en els serveis de “la bona vida” i , finalment , 1 milió restant per la reducció del temps de treball a 32 hores.

Dolça utopia? No del tot. “El creixement es reprendrà a Europa el 2014, amb taxes baixes. La urgència actual és evitar que l’atur de llarga durada es converteixi en estructural”, adverteix Stefano Scarpetta, director del departament d’anàlisi i d’ocupació de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.

Les polítiques proactives per crear llocs de treball permetrien a la vegada compensar la disminució de la part dels salaris en el valor afegit comú a Europa i a la resta del món: al llarg del planeta, s’ha passat del 62% del PIB el 1980 al 54% el 2011, segons la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament .

Aquests ingressos salarials i les receptes fiscals i les contribucions socials induïdes són el que fa falta. Aquest desequilibri es reflecteix també en la pressió deflacionista sobre els salaris. Més enllà del treball, és el repartiment del valor creat el problema, drenant la demanda solvent. I la demanda de crèdit és en una situació límit.

Le Monde

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code:

Entrades relacionades

Back to top button